Plan herbestemmen boerderijen Oost-Groningen

Leegstaande, of leegkomende boerderijen vormen vaak een doorn in het oog van dorpsbewoners, lokale overheden en beleggers. Deze boerderijen, vaak rijksmonumenten, zijn in veel gevallen onderhevig aan verval en verloedering. Collectiv Kreativ kijkt samen met Stichting DBF naar mogelijkheden om deze karakteristieke panden te sparen en er voor te zorgen dat de identiteit van het Groninger landschap behouden blijft. Bovendien kan een nieuwe invulling een economische of maatschappelijke aanvulling betekenen voor de regio.

Ook voor dit project hebben we ons laten informeren door lokale experts, zoals de Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Landschap maar ook de Groninger Boerderijstichting en Erfgoedpartners. Al deze partijen onderstreepten een voor ons bekend probleem: dubbele vergrijzing en het omvallen van (economische) voorzieningen. Vervolgens hebben wij de karakteristieke boerderijen in Oost-Groningen letterlijk in kaart gebracht. Op basis van die kaart hebben we een selectie gemaakt van geschikte boerderijen en hebben we contact gezocht met de eigenaren.

Door middel van subsidies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is het mogelijk om realistische toekomstplannen voor deze vaak prachtige boerderijen te financiëren. Op deze manier draagt Collectiv Kreativ een steentje bij aan deze maatschappelijke uitdaging.

Bent u geïnteresseerd in ons verhaal? Neem dan contact met ons op!

 

De betreffende boerderij aan de Hamdijk in Bad Nieuweschans
De betreffende boerderij aan de Hamdijk in Bad Nieuweschans.