Prijsvraag Battling Bikes

De casus

Collectiv Kreativ heeft in mei 2016 meegedaan aan ‘Battling Bikes’. Battling Bikes is een prijsvraag van SAC Groningen om een antwoord te vinden op de vraag “Hoe pakken we de overlast van geparkeerde fietsen en zwerffietsen in de stad aan?”.

Voor dit project hebben we de huidige fietsparkeersituatie in de binnenstad van de stad Groningen geobserveerd. Aan de hand van de observaties hebben we oplossingen bedacht die we hebben verwerkt in onze uiteindelijke inzendingen.

De ideeën

Bij het ontwikkelen van oplossingen zijn de kosten en de moeite van de oplossingen meegenomen. Er zijn 2 ideeën ingezonden die relatief goedkoop en makkelijk in te voeren zijn. Die ideeën zijn erop gericht om mensen bewust te maken van het probleem en hen te motiveren de fiets netjes weg te zetten. De 3e oplossing is een duurdere en moeilijker uit te voeren oplossing die gebruikt maakt van nieuwe technologie. Deze derde inzending is uiteindelijk gekozen als zijnde een van de beste inzendingen.

Eerste inzending

Ten eerste observeerden wij dat de huidige bewaakte fietsenstallingen lastig te bereiken zijn. Onze oplossing voor dit probleem was om de ingangen beter aan te geven met behulp van bewegwijzering. Om ervoor te zorgen dat fietsers makkelijk met hun fietsen naar binnen kunnen rijden stelden wij een fietsrollerbaan voor. Deze rollerbaan is een aanpassing op het principe van de winkelwagenroltrap in IKEA: de fiets wordt vastgeklemd aan een rollerband. Naast deze rollerband loopt een normale roltrap waarmee mensen net iets sneller beneden komen dan hun fietsen, zodat de fietsen beneden kunnen worden aangenomen.

Tweede inzending

De tweede oplossing is gericht op het tegengaan van zwerffietsen en het verbeteren van de onbewaakte fietsenstallingen op straat. Deze onbewaakte fietsenstallingen bestaan in Groningen steeds vaker uit fietsvakken. Uit onze observaties is gebleken dat de fietsvakken genoeg ruimte vrij laten voor  fietsen terwijl ze de stoep vrij laten voor voetgangers. Het probleem dat wij in de bestaande fietsvakken zagen is dat deze fietsvakken niet duidelijk te zien zijn. Onze oplossing is om de tegels binnen de fietsvakken een andere kleur te geven dan de stoep. Dit kan met een andere kleur steen of ander relief, maar er kan zelfs gebruik gemaakt worden van lichtprojecties om de fietsvakken aan en uit te kunnen zetten om in te spelen op veranderende vraag.
Het probleem van zwerffietsen is dat er vaak gecontroleerd moet worden. Wij hebben echter bedacht dat het efficiënter zou zijn om de burgers die er last van hebben de mogelijkheid te geven het overlast te melden. Dit willen wij doen door middel van een ‘meldpunt fietsoverlast’. Dit meldpunt moet burgers in staat stellen zwerffietsen via een website aan de gemeente te melden, desgewenst met foto. Dit meldpunt moet eenvoudig te bereiken en te gebruiken zijn, wat de reden is dat wij het meldpunt in de vorm van een website prefereren boven een specifieke app die geinstalleerd moet worden. Op deze manier kan er worden ingegrepen als er overlast komt door de zwerffietsen.

Derde inzending

De derde oplossing die we hedden bedacht is technischer dan de voorafgaande oplossingen. Deze oplossing is gebaseerd op het idee om fietsen in de stad uit te rusten met NFC-chips. Dit is vooral handig als er een stalling specifiek voor bewoners is, omdat fietsen van bewoners door middel van de NFC chip geidentificeerd kan worden.Ook kunnen foutparkeerders door middel van de chips worden gestraft, zonder dat de fiets bij de eerste overtreding wordt weggehaald. Met een puntensysteem geven we de eigenaren namelijk het voordeel van de twijfel: mocht je niet weten dat je op bepaalde plekken niet mag parkeren of is je fiets per ongeluk fout geparkeerd, dan komt er een punt op je NFC-chip te staan. Bij een vooraf bepaald aantal punten kan door handhaver actie ondernomen worden door de fiets weg te slepen.
NFC-chips kunnen ook voor een extra oplossing zorgen. Waar nu nog papieren bandjes worden gebruikt bij het station om te bepalen hoelang een fiets ergens staat kunnen in plaats daarvan sloten met NFC-chips worden gebruikt. Het slot onthoudt wanneer het op slot is gezet en een handhaver kan door een NFC-chip te scannen controleren hoe lang de fiets er al staat. Dankzij deze oplossing kan één slot meerdere keren worden gebruikt en er wordt ook voorkomen dat langslopende mensen de bandjes van de fiets af halen.
Om deze opties goed te laten werken moeten er een aantal dingen veranderen. Er moet ten eerste goed gehandhaafd worden. Vervolgens moet ervoor gezorgd worden dat de NFC-chips verspreid worden en er fietsenstallingen komen voor fietsen zonder chips. Het belangrijkste is dat er in de stad duidelijk wordt aangegeven waar fietsen zonder chips kunnen parkeren en waar alleen fietsen met NFC-chips kunnen parkeren.

Conclusie

Met het ‘slimme sloten’ idee is Collectiv Kreativ na een presentatie voor een vakjury van de fietsersbond derde geworden.

 

 

In samenwerking met

De fietsersbond
De fietsersbond
SAC Groningen
SAC Groningen