Symposium: Erfgoed in een Krimpend Landschap

 

Wat hebben we gedaan?

Op 28 juni organiseerde Collectiv Kreativ in het Van Swinderen Huys het symposium Boerderij in Beeld: Erfgoed in een Krimpend Landschap. Het symposium werd gesteund vanuit het project ‘Boerderij in Beeld’, een initiatief van de Boerderijenstichting en Erfgoedpartners. Het evenement wordt daarnaast mede mogelijk gemaakt door de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, de Provincie Groningen, atelierplek, Stichting DBF, Invisor Omgevingsmanagement BV en Stichting Libau.

Het Ommeland van Groningen heeft te kampen met een aantal problemen. We zien dat vooral Oost-Groningen en het aardbevingsgebied daardoor worden getroffen. Dubbele vergrijzing, een wegtrekkende bevolking en schaalvergroting in de landbouw zorgt voor krimp en veroorzaakt een probleem van leegstand. Ook monumentale boerderijen vallen ten prooi aan leegstand en dat is zonde, onze samenleving heeft deze monumenten immers niet voor niets als erfgoed aangemerkt. Het doel van dit symposium is om dit probleem in een nieuw daglicht te zetten en om studenten met het werkveld te verbinden. Het leegstaande erfgoed wordt in een breder kader met het landschap gezet omdat monumenten daar onlosmakelijk mee verbonden lijken te zijn. Met deze bredere visie wordt ook de aardbevingsproblematiek en de krimpproblematiek in de regio omvat.

Tijdens het symposium werden de deelnemers letterlijk meegenomen het landschap in: er was een busreis georganiseerd waar Mark Sekuur (atelierplek) en Francien van Soest (Provincie Groningen) in de bus gidsten. Na de busreis werd het symposium voortgezet in het Van Swinderen Huys in Groningen. Het was een interactieve dag waarbij vele interessante sprekers aan het woord kwamen. Bij toegankelijke presentaties en workshops, gegeven door experts in erfgoed,- landschap,- en krimpvraagstukken was er volop gelegenheid voor interactie met studenten, het werkveld en met experts.

Vanuit Collectiv Kreativ kijken we met erg veel plezier op deze dag terug en we hopen dat de deelnemers er net zo van genoten hebben.

Onderstaande foto’s zijn gemaakt door de cultureel geografe i/o Berber Oosterhagen.

Deze diashow vereist JavaScript.